გადამზადების კურსები

გადამზადების კურსები

18:11 | 24 ივლისი, 2018

შპს “ქვიქტესტი’’-ს პერიოდული ინსპექტირების ორგანოს პერსონალმა, შესაბამისი მომზადება გაიარა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (სტუ) - ''სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სატრანსპორტო სისტემების სასწავლო-კვლევითი და საექსპერტო ცენტრში'',  ასევე გავლილი აქვთ შიდა პრაქტიკული მომზადება, ტრეინინგები და შიდა ტესტირება.

გადამზადების კურსები მიზნად ისახავს ჩვენი პერსონალის კვალიფიკაციის ტექდათვალიერების რეგლამენტის შესაბამისობაში მოყავანას.