ისო 9001:2015 დანერგვის პროცედურა

ისო 9001:2015 დანერგვის პროცედურა

18:37 | 24 ივლისი, 2018

შპს “ქვიქტესტი’’-ს პერიოდული ინსპექტირების ორგანოს ხელმძრვანელობა ახორციელებს საერთაშორისო სტანდარტის ისო 9001:2015 (მენეჯმენტის სისტემის მართვა) დანერგვის პროცედურას.

აღნიშნული ღონისძიება მოგვცემს საშუალებას ავამაღლოთ მომსახურების ხარისხი და გავზარდოთ შრომის ეფექტურობა.