აკრედიტაციის მოწმობა

აკრედიტაციის მოწმობა

16:21 | 16 ნოემბერი, 2018

შპს “ქვიქტესტი’’-ს A ტიპის პერიოდული ინსპექტირების ორგანო აკრედიტირებულია ისო/იეკ 17020:2012-2013 სტანდარტის შესაბამისად.

ინსპექტირების ცენტრი აკრედიტირებულია: M1, M2, N1 კატეგორიის ავტომობილების ინსპექტირებაზე (ტექდათვალიერევაზე).

M1 - არაუმეტეს 8 დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება;

M2 - 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება (5 ტონამდე);

N1 - ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება (არაუმეტეს 3.5 ტონისა);