ისო 9001:2015 დანერგვის პროცედურა

ისო 9001:2015 დანერგვის პროცედურა

24 ივლისი 2018

შპს “ქვიქტესტი’’-ს პერიოდული ინსპექტირების ორგანოს ხელმძრვანელობა ახორციელებს საერთაშორისო სტანდარტის ისო 9001:2015 (მენეჯმენტის სისტემის მართვა) დანერგვის პროცედურას. აღნიშნული...

გადამზადების კურსები

გადამზადების კურსები

24 ივლისი 2018

შპს “ქვიქტესტი’’-ს პერიოდული ინსპექტირების ორგანოს პერსონალმა, შესაბამისი მომზადება გაიარა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (სტუ) - ''სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის...