გადამზადების კურსები

გადამზადების კურსები

24 ივლისი 2018

შპს “ქვიქტესტი’’-ს პერიოდული ინსპექტირების ორგანოს პერსონალმა, შესაბამისი მომზადება გაიარა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (სტუ) - ''სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის...